ابوالقاسم حسن پور

مجموعه ای از دانسته ها و تجربیات یک مدرس

۹ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل پنجم

اسلایدهای فصل پنجم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل پنجم: ذخیره سازها

سیستم های خبره - فصل هشتم

اسلایدهای فصل هشتم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل هشتم: KNN

سیستم های خبره - فصل هفتم

اسلایدهای فصل هفتم سیستم های خبره را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل هفتم: شبکه های عصبی

سیستم های خبره - فصل ششم

اسلایدهای فصل ششم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل ششم: الگوریتم ژنتیک

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل چهارم

اسلایدهای فصل چهارم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل چهارم: نرمالسازی رابطه ها

سیستم های خبره - فصل پنجم

اسلایدهای فصل پنجم سیستم های خبره را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل پنجم: تئوری فازی

سیستم های خبره - فصل چهارم

اسلایدهای فصل چهارم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل چهارم: استدلال در شرایط عدم اطمینان

سیستم های خبره - فصل سوم

اسلایدهای فصل سوم سیستم های خبره را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل سوم: روش های استنتاج

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل سوم

اسلایدهای فصل سوم درس ایجاد بانک های اطلاعاتی را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید. 

فصل سوم: آشنایی با یک زبان رابطه ای