اسلایدهای فصل هفتم سیستم های خبره را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل هفتم: شبکه های عصبی