ابوالقاسم حسن پور

مجموعه ای از دانسته ها و تجربیات یک مدرس

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

سیستم های خبره - فصل دوم

مطالب فصل دوم را می توانید توسط لینک زیر دانلود نمائید.

فصل دوم: ساختار سیستم های خبره و روش های نمایش دانش

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل دوم

مطالب فصل دوم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل دوم: معماری بانک های اطلاعاتی

سیستم های خبره - فصل اول

مطالب فصل اول درس سیستم های خبره را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل اول: مقدمه ای بر سیستم های خبره