ابوالقاسم حسن پور

مجموعه ای از دانسته ها و تجربیات یک مدرس

۱۰ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

درخواست بازبینی و تجدید نظر

درخواست بازبینی و تجدید نظر

قابل توجه دانشجویان محترم،

دانشجویان درخواست خود را در خصوص بررسی مجدد و تجدید نظر در نمره اعلام شده تنها از طریق سایت دانشگاه ارائه نمایند. به تماس تلفنی، ارسال پیام و مراجعات حضوری هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد.

سیستم های خبره - جلسه نهم

در این جلسه درمورد جستجوی نزدیکترین همسایه (KNN) مطالبی گفته شد.

 • یادگیری بر پایه نمونه
 • جستجوی نزدیکترین همسایه
 • KNN
 • فاصله اقلیدسی
 • روش کار KNN
 • ...

اسلایدهای جلسه نهم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه نهم: جستجوی نزدیک ترین همسایه

سیستم های خبره - جلسه هشتم

در این جلسه پیرامون موضوع شبکه های عصبی مطالبی گفته شد.

 • مفهوم شبکه
 • مزایای شبکه عصبی
 • شبکه عصبی مصنوعی
 • مدل پرسپترون
 • یادگیری
 • ...

اسلایدهای جلسه هشتم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه هشتم: شبکه های عصبی

هوش مصنوعی - جلسه هفتم

در این جلسه در مورد تئوری فازی مطالبی گفته شد.

 • محاسبات فازی
 • تئوری احتمال و فازی
 • منطق فازی
 • ...

اسلایدهای جلسه هفتم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه هفتم: تئوری فازی

سیستم های خبره - جلسه هفتم

در این جلسه در مورد تئوری فازی مطالبی گفته شد.

 • چرا محاسبات فازی
 • عدم قطعیت و محاسبات فازی
 • منطق فازی
 • منطق
 • ...

اسلایدهای جلسه هفتم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه هفتم: تئوری فازی

هوش مصنوعی - جلسه ششم

در این جلسه پیرامون موضوع جستجوی رقابتی بحث و گفتگو شد.

 • بازی
 • عدم قطعیت
 • فرآیند بازی دونفره
 • الگوریتم Minimax
 • هرس آلفا-بتا
 • ...

اسلایدهای این جلسه را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه ششم: جستجوی رقابتی

بانک های اطلاعاتی - جلسه هشتم

در این جلسه پیرامون موضوع نرمال سازی بحث و گفتگو شد.

 • نرمالسازی چیست
 • اشکالات عمده در ارتباط با جدول
 • وابستگی تابعی
 • ابر کلید
 • کلید کاندید
 • فرم های نرمال
 • ...

اسلایدهای جلسه هشتم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه هشتم: نرمال سازی

هوش مصنوعی - جلسه پنجم

در این جلسه پیرامون موضوع الگوریتم ژنتیک بحث شد.

 • اصطلاحات ژنتیک
 • ایده جستجو
 • پارامترها
 • نمایش فرضیه ها
 • اپراتورها
 • تابع Fitness
 • ...

اسلایدهای جلسه پنجم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه پنجم: الگوریتم ژنتیک

طراحی الگوریتم

مجموعه مطالبی که در ترم جاری در این درس ارائه شد عبارتند از:

 • کارایی، تحلیل و مرتبه الگوریتم
 • روش تقسیم و حل
 • برنامه نویسی پویا
 • روش حریصانه
 • راهبرد عقبگرد
 • راهبرد شاخه و حد
 • پیچیدگی محاسباتی
 • ...

دانشجویان توجه داشته باشند برای فهم بهتر مطالب، مثال ها و تمرین های حل شده در طول ترم را مطالعه نمایند . این اسلاید صرفاً جهت یادآوری موضوعات و خلاصه ای از مطالب طول ترم می باشد.

از لینک زیر می توانید اسلایدها را دانلود نمائید.

خلاصه درس طراحی الگوریتم

هوش مصنوعی - جلسه چهارم

جلسه چهارم درباره موضوع جستجوی آگاهانه بحث شد.

 • جستجوی هیوریستیک
 • جستجوی اول بهترین حریصانه
 • جستجوی *A
 • طراحی تابع هیوریستیک
 • الگوریتم های جستجوی محلی
 • ...

اسلایدهای جلسه چهارم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه چهارم: جستجوی آگاهانه