مطالب فصل ششم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل ششم: جستجوی نزدیک ترین همسایه