مطالب فصل دوم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل دوم: معماری بانک های اطلاعاتی