ابوالقاسم حسن پور

مجموعه ای از دانسته ها و تجربیات یک مدرس

۷ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

بانک های اطلاعاتی - جلسه دوم

در جلسه دوم درباره مدلسازی معنایی بحث شد. 

 • مدلسازی
 • ER Diagram
 • نمادهای مدل ER
 • مشکلات روش ER
 • تجزیه و ترکیب
 • تخصیص و تعمیم
 • ...

اسلایدهای جلسه دوم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه دوم: مدلسازی معنایی

سیستم های خبره - جلسه دوم

در جلسه دوم مطالبی درباره ساختار سیستم های خبره گفته شد.

 • مولفه های اصلی انسان خبره
 • مشخصه های سیستم های خبره
 • تفاوت سیستم خبره و برنامه معمولی
 • تفاوت برنامه نویسی و مهندسی دانش
 • سلسله مراتب دانش
 • روش های نمایش دانش
 • ...

فایل اسلایدهای جلسه دوم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید. 

جلسه دوم: ساختار سیستم های خبره

آزمایشگاه پایگاه داده - جلسه اول

در جلسه اول مقدمه ای درباره پایگاه داده و SQL Server گفته شد.

 • سخت افزار مورد نیاز SQL Server
 • SQL Server چیست
 • توضیحی درباره DBMS
 • SSMS چیست
 • اشیاء پایگاه داده
 • ...

اسلایدهای جلسه اول را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه اول: مقدمه بر SQL Server

بانک های اطلاعاتی - جلسه اول

در جلسه اول مقدمه ای پیرامون بانک های اطلاعاتی گفته شد.

 • پایگاه داده
 • ایجاد سیستم بانک اطلاعاتی
 • رویکرد فایلینگ و پایگاهی
 • عناصر محیط پایگاه داده
 • مدلسازی
 • ...

اسلایدهای جلسه اول را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه اول: مقدمه ای بر بانک های اطلاعاتی

سیستم های خبره - جلسه اول

در جلسه اول مقدمه ای درباره سیستم های خبره گفته شد. 

 • سیستم خبره چیست؟
 • خبره کیست؟
 • دامنه دانش چیست؟
 • چگونگی عملکرد یک سیستم خبره
 • اجزای اصلی سیستم خبره
 • چه مسائلی با سیستم خبره قابل حل شدن هستند
 • نیازمندی ها جهت پیاده سازی سیستم های خبره
 • الگوهای برنامه نویسی
 • ...

فایل اسلایدهای جلسه اول را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید. 

جلسه اول: مقدمه ای بر سیستم های خبره

طراحی الگوریتم - جلسه اول

در جلسه اول مقدمه ای درباره الگوریتم، کارایی، تحلیل و مرتبه الگوریتم گفته شد. 

 • الگوریتم چیست؟
 • خصوصیات الگوریتم
 • مسئله
 • مرتبه اجرایی الگوریتم
 • تابع پیچیدگی
 • پیچیدگی زمانی
 • ...

فایل اسلایدهای جلسه اول را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید. 

جلسه اول: مقدمه ای درباره الگوریتم، کارایی، تحلیل و مرتبه الگوریتم

هوش مصنوعی - جلسه اول

در جلسه اول مقدمه ای درباره هوش مصنوعی گفته شد. 

 • هوش مصنوعی چیست؟
 • عامل های هوشمند
 • عامل چکونه باید عمل کند؟
 • ساختار عامل های هوشمند
 • برنامه های عامل
 • محیط ها
 • ...

اسلایدهای جلسه اول را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید. 

جلسه اول: مقدمه ای بر هوش مصنوعی