ابوالقاسم حسن پور

مجموعه ای از دانسته ها و تجربیات یک مدرس

۱۳ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

سیستم های خبره - جلسه چهارم

مباحثی که در جلسه چهارم مطرح شد درباره الگوریتم های مارکوف و رته بود.

 • الگوریتم مارکوف
 • الگوریتم رته
 • چرخه استنتاج در CLIPS
 • ...

روش تحقیق و مقاله نویسی

نگارش مقاله، کتاب و پایان نامه یکی از دغدغه های پژوهشگران و فعالان حوزه دانشگاه است. متون علمی نتیجه پژوهش روی یک موضوع خاص جهت دستیابی به نتایجی جدید می باشد. به همین منظور جهت آشنایی بیشتر دانشجویان با مقوله تحقیق و مقاله نویسی، انجمن علمی دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در این خصوص نمودند. خلاصه ای از کارگاه آموزشی و مطالب ارائه شده از لینک زیر قابل دسترس می باشد.

روش تحقیق و مقاله نویسی

اطلاعیه برگزاری کلاس جبرانی درس سیستم های خبره

قابل توجه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند:

جلسه جبرانی درس سیستم های خبره روز چهارشنبه ساعت 4 به مدت 3 هفته در محل دانشکده فنی مهندسی برگزار خواهد شد. 

پیروز و سربلند باشید.

سیستم عامل - جلسه چهارم

موضوع جلسه چهارم درباره کنترل فرایند است. 

 • حالات فرایند
 • نمودار تغییر حالت
 • صف بندی
 • ایجاد و پایان فرایند
 • انواع خطا
 • فرایند معلق
 • ...

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس ها

به اطلاع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند می رساند که کلاس های دروس سیستم های خبره و آزمایشگاه پایگاه داده روز دوشنبه مورخ 1393/08/19 تشکیل نخواهد شد. جلسه جبرانی کلاس ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

با آرزوی موفقیت

موضوعات پیشنهادی پروژه درس سیستم های خبره

موضوعات پروژه درس سیستم های خبره به شرح زیر می باشد:

 • سیستم خبره تشخیص بیماری
 • سیستم خبره تحلیل بازار بورس
 • سیستم خبره عیب یابی شبکه
 • سیستم خبره مشاوره و روانشناسی
 • سیستم خبره عیب یابی کامپیوتر

دانشجویان پس از انتخاب موضوع، مشخصات اعضای گروه و موضوع انتخابی را به ایمیل اینجانب ارسال نمائید. انجام پروژه مرحله به مرحله تا پایان ترم انجام خواهد گرفت. روند انجام پروژه و زبان برنامه نویسی در طول ترم برای دانشجویان تشریح خواهد شد. عدم انجام پروژه به منزله عدم قبولی در درس می باشد.

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس ها

به اطلاع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قاین می رساند که کلاس های دروس سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و سیستم های خبره روز شنبه  مورخ 1393/08/17 تشکیل نخواهد شد. جلسه جبرانی کلاس ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

ضمنا گزارش تحقیق گروه ها در تاریخ 1393/08/24 تحویل گرفته خواهد شد.

با آرزوی موفقیت 

موضوعات تحقیق درس سیستم خبره

موضوعات تحقیق درس سیستم های خبره به شرح زیر می باشد:

 • ماشین بردار پشتیبان (Support Vector Machine)
 • ماشین بردار رابطه (Relevance Vector Machine)
 • درخت تصمیم (Decision Tree)
 • نزدیکترین همسایه (K-Nearest Neighbors)
 • رگرسیون خطی و لجستیک (Linear and Logestic Regression)

تحقیق درس سیستم عامل

نکات مربوط به تحقیق درس سیستم عامل:

تمامی موضوعات پیشنهادی توسط گروه ها انتخاب و اعضای گروه ها مشخص گردید. تحویل گزارش های تحقیق طبق مواردی که در کلاس گفته می شود می باشد. ارائه گزارشات به صورت هفتگی می باشد. عدم ارائه گزارشات در طول ترم به منزله عدم انجام تحقیق می باشد.

سیستم های خبره - جلسه سوم

در جلسه سوم روش های استنتاج مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 • استدلال استنباطی
 • استدلال استقرائی
 • استدلال انتزاعی
 • استدلال قیاسی
 • زنجیره پیشرو و پسرو
 • استراتژی های جستجو
 • ...