ابوالقاسم حسن پور

مجموعه ای از دانسته ها و تجربیات یک مدرس

۴ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

نمرات درس سیستم های خبره

نمرات درس سیستم های خبره به تفکیک پایانترم و پروژه از سایت دانشگاه در دسترس میباشد. (پایانترم 15 نمره ، پروژه 5 نمره). دانشجویان توجه داشته باشند که نمره نهایی اعلام شده با احتساب ارفاق کلی می باشد. کلیه اعتراضات بررسی و نمره نهایی ثبت گردید. تغییر نمرات ثبت شده امکان پذیر نمی باشد. لذا از ثبت اعتراض و ارسال ایمیل خودداری فرمائید.

ساعات حضور در گروه

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند ساعات حضور اینجانب در گروه به شرح زیر می باشد. لذا شایسته است مراجعه به گروه در ساعات ذکر شده انجام پذیرد. جهت امور آموزشی گروه در کلیه روزهای هفته به کارشناس گروه مراجعه نمائید.

          شنبه ................ ساعت 7:30 تا 9:30

          یکشنبه .............. ساعت 7:30 تا 9:30

          دوشنبه .............. ساعت 7:30 تا 9:30

درخواست تجدید نظر

قابل توجه دانشجویان محترم،

درخواست خود را در خصوص تجدید نظر در نمره اعلام شده جهت بررسی مجدد برگه امتحانی تنها از طریق سایت دانشگاه ارائه نمائید. به تماس تلفنی، ارسال پیام و مراجعات حضوری هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد.

سیستم عامل - جلسه نهم

موضوع این جلسه درباره زمانبندی پردازنده بود.

  • زمانبندی و انواع آن
  • معیارهای زمانبندی
  • سیاست های زمانبندی
  • الگوریتم های زمانبندی
  • ...