اسلایدهای فصل هشتم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل هشتم: KNN