جزوه درس را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

امنیت اطلاعات: حریم خصوصی و امنیت