در جلسه اول مقدمه ای درباره پایگاه داده و SQL Server گفته شد.

  • سخت افزار مورد نیاز SQL Server
  • SQL Server چیست
  • توضیحی درباره DBMS
  • SSMS چیست
  • اشیاء پایگاه داده
  • ...

اسلایدهای جلسه اول را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه اول: مقدمه بر SQL Server