ابوالقاسم حسن پور

مجموعه ای از دانسته ها و تجربیات یک مدرس

۲ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

حریم خصوصی و امنیت اطلاعات

جزوه درس را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

امنیت اطلاعات: حریم خصوصی و امنیت

امتحان زبان تخصصی

قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصی

سوالات امتحان پایان ترم از مطالب تدریس شده در کلاس و کتاب تا صفحه 76 می باشد.

نوع سوالات: True/False ، Choose the Correct Answer ، Answer the questions ، Match the words ، Translate the Passage

دقت فرمائید سوالات بیشتر مبتنی بر دانش و درک شما نسبت به معانی لغات تخصصی می باشد.