ابوالقاسم حسن پور

مجموعه ای از دانسته ها و تجربیات یک مدرس

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل سوم

مطالب فصل سوم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل سوم: آشنایی با یک زبان رابطه ای

سیستم های خبره - فصل سوم

مطالب فصل سوم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل سوم: روش های استنتاج ، استدلال در شرایط عدم اطمینان