اسلایدهای فصل دوم درس سیستم های خبره را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل دوم: ساختار سیستم های خبره