ابوالقاسم حسن پور

مجموعه ای از دانسته ها و تجربیات یک مدرس

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

جلسه اول تا نهم درس سیستم های خبره (جدید)

اسلایدهای جلسه اول تا نهم درس سیستم های خبره را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

سیستم های خبره

درس یکم تا نهم بانک های اطلاعاتی

اسلایدهای جلسه یکم تا نهم درس ایجاد بانک های اطلاعاتی را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

ایجاد بانک های اطلاعاتی

فصل یکم تا نهم سیستم های خبره

اسلایدهای جلسه یکم تا نهم درس سیستم های خبره را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

سیستم های خبره