در جلسه ششم مطالبی پیرامون مبحث الگوریتم ژنتیک مطرح شد.

  • الگوریتم ژنتیک
  • اصطلاحات
  • ایده جستجو
  • پارامترها
  • اپراتورها
  • ...

اسلایدهای جلسه ششم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه ششم: الگوریتم ژنتیک