در جلسه هفتم در مورد آشنایی با یک زبان رابطه ای بحث شد.

 • ایجاد و حذف جدول
 • مجازشماری
 • بازیابی
 • جدول جواب منظم
 • توابع جمعی
 • گروه بندی
 • پرسش فرعی
 • سور وجودی
 • بهنگام سازی
 • تغییر جدول
 • ...

اسلایدهای جلسه هفتم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه هفتم: آشنایی با یک زبان رابطه ای