در جلسه اول مقدمه ای درباره هوش مصنوعی گفته شد. 

  • هوش مصنوعی چیست؟
  • عامل های هوشمند
  • عامل چکونه باید عمل کند؟
  • ساختار عامل های هوشمند
  • برنامه های عامل
  • محیط ها
  • ...

اسلایدهای جلسه اول را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید. 

جلسه اول: مقدمه ای بر هوش مصنوعی