ابوالقاسم حسن پور

مجموعه ای از دانسته ها و تجربیات یک مدرس

سیستم های خبره - فصل پنجم

اسلایدهای فصل پنجم سیستم های خبره را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل پنجم: تئوری فازی

سیستم های خبره - فصل چهارم

اسلایدهای فصل چهارم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل چهارم: استدلال در شرایط عدم اطمینان

سیستم های خبره - فصل سوم

اسلایدهای فصل سوم سیستم های خبره را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل سوم: روش های استنتاج

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل سوم

اسلایدهای فصل سوم درس ایجاد بانک های اطلاعاتی را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید. 

فصل سوم: آشنایی با یک زبان رابطه ای

سیستم های خبره - فصل دوم

اسلایدهای فصل دوم درس سیستم های خبره را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل دوم: ساختار سیستم های خبره

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل دوم

اسلایدهای فصل دوم درس ایجاد بانک های اطلاعاتی را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل دوم: معماری بانک های اطلاعاتی

ابزارهای مفید سیستم های خبره

ابزارهای مفید و کاربردی در زمینه سیستم های خبره:

انتخاب ابزار و زبان برنامه نویسی برای انجام پروژه اختیاری می باشد. استفاده از کلیه زبان های برنامه نویسی برای انجام پروژه آزاد است.

سیستمهای خبره - فصل اول

اسلایدهای فصل اول درس سیستم های خبره را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل اول: مقدمه ای بر سیستم های خبره

ایجاد بانک های اطلاعاتی - فصل اول

اسلایدهای فصل اول ایجاد بانک اطلاعاتی را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل اول: مقدمه ای درباره بانک های اطلاعاتی

ایجاد بانک های اطلاعاتی - آخرین ویرایش

اسلایدهای درس ایجاد بانک اطلاعاتی را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

لینک دانلود: ایجاد بانک های اطلاعاتی