ابوالقاسم حسن پور

مجموعه ای از دانسته ها و تجربیات یک مدرس

آزمایشگاه پایگاه داده ها - جلسه دوم

در جلسه دوم چگونگی نصب SQL Server گفته شد.

 • نصب Microsoft .Net Framework 
 • نصب SQL Server 2012
 • ...

شبکه های کامپیوتری - جلسه اول

در جلسه اول مقدمه ای در مورد شبکه های کامپیوتری گفته شد. 

 • شبکه چیست؟
 • کاربردهای شبکه
 • انواع شبکه
 • توپولوژی های شبکه
 • مدل OSI
 • مدل TCP/IP
 • ...

سیستم های عامل - جلسه اول

در جلسه اول مقدمه ای در مورد سیستم های عامل گفته شد. 

 • سیستم عامل چیست
 • اجزای اصلی سخت افزار کامپیوتر
 • واحد پردازش مرکزی
 • نحوه عملکرد اجزای سیستم
 • وظیفه هر جزء از سیستم
 • ثبات های پردازنده
 • دستورالعمل ها
 • وقفه ها
 • ...
تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی

انجمن علمی دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در خصوص ادامه تحصیل و تحصیلات تکمیلی جلسه ای برگزار کردند. جلسه مفیدی بود و در پایان بحث مفصل و مفیدی در این خصوص صورت گرفت. موضوعات مطرح شده در جلسه در ادامه این نوشتار به آن اشاره ای شده است:

دلایل ادامه تحصیل به دو دسته منطقی و عقلانی و غیر منطقی و غیر عقلانی تقسیم می شوند:

دلایل منطقی برای ادامه تحصیل عبارتند از:

•ارتقای سطح علمی
•خدمت بهتر به جامعه
•درآمد بیشتر
•ارتقای جایگاه اجتماعی
•و دلایل دیگر ...
دلایل غیر منطقی برای ادامه تحصیل عبارتند از:
•فشار اطرافیان
•فرار از مسئولیت
•نداشتن هدف مشخص
•فرار از بیکاری
•و دلایل دیگر ...

آزمایشگاه پایگاه داده ها - جلسه اول

در جلسه اول مقدماتی درباره SQL Server گفته شد.

 • SQL Server چیست؟
 • DBMS چیست؟
 • SSMS چیست؟
 • اشیاء پایگاه داده
 • ...

سیستم های خبره - جلسه اول

در جلسه اول مقدمه ای درباره سیستم های خبره گفته شد. 

 • سیستم خبره چیست؟
 • خبره کیست؟
 • دامنه دانش چیست؟
 • چگونگی عملکرد یک سیستم خبره
 • اجزای اصلی سیستم خبره
 • چه مسائلی با سیستم خبره قابل حل شدن هستند
 • نیازمندی ها جهت پیاده سازی سیستم های خبره
 • الگوهای برنامه نویسی
 • ...