ابوالقاسم حسن پور

مجموعه ای از دانسته ها و تجربیات یک مدرس

موضوعات پیشنهادی پروژه درس سیستم های خبره

موضوعات پروژه درس سیستم های خبره به شرح زیر می باشد:

 • سیستم خبره تشخیص بیماری
 • سیستم خبره تحلیل بازار بورس
 • سیستم خبره عیب یابی شبکه
 • سیستم خبره مشاوره و روانشناسی
 • سیستم خبره عیب یابی کامپیوتر

دانشجویان پس از انتخاب موضوع، مشخصات اعضای گروه و موضوع انتخابی را به ایمیل اینجانب ارسال نمائید. انجام پروژه مرحله به مرحله تا پایان ترم انجام خواهد گرفت. روند انجام پروژه و زبان برنامه نویسی در طول ترم برای دانشجویان تشریح خواهد شد. عدم انجام پروژه به منزله عدم قبولی در درس می باشد.

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس ها

به اطلاع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قاین می رساند که کلاس های دروس سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری و سیستم های خبره روز شنبه  مورخ 1393/08/17 تشکیل نخواهد شد. جلسه جبرانی کلاس ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

ضمنا گزارش تحقیق گروه ها در تاریخ 1393/08/24 تحویل گرفته خواهد شد.

با آرزوی موفقیت 

موضوعات تحقیق درس سیستم خبره

موضوعات تحقیق درس سیستم های خبره به شرح زیر می باشد:

 • ماشین بردار پشتیبان (Support Vector Machine)
 • ماشین بردار رابطه (Relevance Vector Machine)
 • درخت تصمیم (Decision Tree)
 • نزدیکترین همسایه (K-Nearest Neighbors)
 • رگرسیون خطی و لجستیک (Linear and Logestic Regression)

تحقیق درس سیستم عامل

نکات مربوط به تحقیق درس سیستم عامل:

تمامی موضوعات پیشنهادی توسط گروه ها انتخاب و اعضای گروه ها مشخص گردید. تحویل گزارش های تحقیق طبق مواردی که در کلاس گفته می شود می باشد. ارائه گزارشات به صورت هفتگی می باشد. عدم ارائه گزارشات در طول ترم به منزله عدم انجام تحقیق می باشد.

سیستم های خبره - جلسه سوم

در جلسه سوم روش های استنتاج مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 • استدلال استنباطی
 • استدلال استقرائی
 • استدلال انتزاعی
 • استدلال قیاسی
 • زنجیره پیشرو و پسرو
 • استراتژی های جستجو
 • ...

سیستم عامل - جلسه سوم

در جلسه سوم نگاه کلی به سیستم عامل مطرح می شود.

 • اهداف و وظایف سیستم عامل
 • زمینه های خدماتی سیستم عامل
 • لایه های یک سیستم کامپیوتری
 • سیستم عامل به عنوان مدیر منابع
 • تکامل ندریجی سیستم عامل
 • دستاوردهای اصلی
 • محورهای اصلی ایجاد و توسعه سیستم های کامپیوتری
 • فرآیند و اجزای آن
 • ...

سیستم های خبره - جلسه دوم

در جلسه دوم درباره ساختار سیستم های خبره گفته شد.

 • مولفه های اصلی سیستم خبره
 • مشخصه های سیستم های خبره
 • تفاوت سیستم خبره و سیستم معمولی
 • تفاوت برنامه نویسی و مهندسی دانش
 • سلسله مراتب دانش
 • روش های نمایش دانش
 • انواع دانش
 • ...

آزمایشگاه پایگاه داده - جلسه سوم

در جلسه سوم چگونگی کار با SQL Server و نحوه رسم نمودار ER گفته شد.

شروع کار با SQL Server

نمودار موجودیت - ارتباط (ER)

نمادهای مدل ER

ایجاد پایگاه داده و جدول در SQL Server

شبکه های کامپیوتری - جلسه دوم

مبحث جلسه دوم در مورد لایه فیزیکی است. 

 • وظیفه لایه فیزیکی
 • انواع رسانه انتقال
 • روش های انتشار امواج بیسیم
 • پدیده های رسانه انتقال
 • مفاهیم سیگنال آنالوگ و دیجیتال
 • تبدیل داده دیجیتال به سیگنال آنالوگ
 • مالتی پلکسینگ
 • انواع تکنولوژی کانال
 • ...

سیستم عامل - جلسه دوم

مبحث جلسه دوم درباره حافظه ها است. 

 • ویژگی های کلیدی حافظه ها
 • سلسله مراتب حافظه ها
 • حافظه پنهان
 • روش های انتقال ورودی/خروجی
 • ...