مطالب فصل اول درس ایجاد بانک های اطلاعاتی را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

فصل اول: مقدمه ای بر بانک های اطلاعاتی