ترم تحصیلی جدید را شروع می کنیم در زمستانی سرد و پر از برکت و نزولات آسمانی و خداوند بزرگ را شاکریم به خاطر تمام نعمت هایی که به ما ارزانی داشته است. شروعی تازه با چاشنی امید به آینده و تداوم در حرکت همچون رودی زنده و خروشان به امید حرکت به سوی دانایی و کمال. آغاز ترم جدید را به همه دانشجویان عزیز تبریک می گویم. دستیابی به مدارج عالی علمی، همراه با موفقیت، بهروزی و سعادت را برای شما آرزومندم.