در این جلسه پیرامون موضوع نرمال سازی بحث و گفتگو شد.

  • نرمالسازی چیست
  • اشکالات عمده در ارتباط با جدول
  • وابستگی تابعی
  • ابر کلید
  • کلید کاندید
  • فرم های نرمال
  • ...

اسلایدهای جلسه هشتم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه هشتم: نرمال سازی