مجموعه مطالبی که در ترم جاری در این درس ارائه شد عبارتند از:

  • کارایی، تحلیل و مرتبه الگوریتم
  • روش تقسیم و حل
  • برنامه نویسی پویا
  • روش حریصانه
  • راهبرد عقبگرد
  • راهبرد شاخه و حد
  • پیچیدگی محاسباتی
  • ...

دانشجویان توجه داشته باشند برای فهم بهتر مطالب، مثال ها و تمرین های حل شده در طول ترم را مطالعه نمایند . این اسلاید صرفاً جهت یادآوری موضوعات و خلاصه ای از مطالب طول ترم می باشد.

از لینک زیر می توانید اسلایدها را دانلود نمائید.

خلاصه درس طراحی الگوریتم