در جلسه دوم مطالبی درباره ساختار سیستم های خبره گفته شد.

  • مولفه های اصلی انسان خبره
  • مشخصه های سیستم های خبره
  • تفاوت سیستم خبره و برنامه معمولی
  • تفاوت برنامه نویسی و مهندسی دانش
  • سلسله مراتب دانش
  • روش های نمایش دانش
  • ...

فایل اسلایدهای جلسه دوم را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید. 

جلسه دوم: ساختار سیستم های خبره