در جلسه اول مقدمه ای پیرامون بانک های اطلاعاتی گفته شد.

  • پایگاه داده
  • ایجاد سیستم بانک اطلاعاتی
  • رویکرد فایلینگ و پایگاهی
  • عناصر محیط پایگاه داده
  • مدلسازی
  • ...

اسلایدهای جلسه اول را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

جلسه اول: مقدمه ای بر بانک های اطلاعاتی