موضوعات پیشنهادی پروژه درس سیستم های خبره به شرح زیر می باشد:

  • سیستم خبره تحلیل بازار بورس
  • سیستم خبره عیب یابی شبکه
  • سیستم خبره مشاوره و روانشناسی
  • سیستم خبره عیب یابی کامپیوتر

دانشجویان پس از انتخاب موضوع، مشخصات اعضای گروه و موضوع انتخابی را به ایمیل اینجانب ارسال نمائید. انجام پروژه مرحله به مرحله تا پایان ترم انجام خواهد شد. روند انجام پروژه و زبان برنامه نویسی در طول ترم برای دانشجویان تشریح خواهد شد.