به اطلاع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند می رساند که کلاس های دروس سیستم های خبره و آزمایشگاه پایگاه داده روز دوشنبه مورخ 1393/08/19 تشکیل نخواهد شد. جلسه جبرانی کلاس ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

با آرزوی موفقیت